Bytové domy „Farská zahrada“

Domy tvoří mezičlánek mezi panelovým sídlištěm a historickou částí Komína. Svou hmotou se samozřejmě přibližují panelové výstavbě. Vzhledem k ekonomickým podmínkám (velmi nákladné zakládání) by byly menší objemy pro investora jen stěží realizovatelné. Zástavbou došlo …

Domy tvoří mezičlánek mezi panelovým sídlištěm a historickou částí Komína. Svou hmotou se samozřejmě přibližují panelové výstavbě. Vzhledem k ekonomickým podmínkám (velmi nákladné zakládání) by byly menší objemy pro investora jen stěží realizovatelné. Zástavbou došlo k omezení pěkného výhledu z horizontu. Tento problém byl vnímán a byl také alternativně řešen bez adekvátního výsledku. Naopak výhodou tohoto řešení je uvolnění zelené plochy na zbytku Farských zahrad určené pro budoucí veřejný park, do nějž směřují dva průchody mezi nově navrženými bytovými domy a nástupní schodiště z jižního nároží pozemku. Ve spodní části při jižní hranici zástavby bude vytvořen nový městský prostor ve formě malého náměstíčka.
Vlastní architektonické řešení se omezuje na tři jednoduché, téměř kubické hmoty s plochými střechami, oživené barevnými nadstavbami mezonetů s pergolami na terasách a představenými lehkými lodžiemi z jihovýchodní strany. Dalším architektonickým prvkem jsou rozšiřující se prostory mezi jednotlivými domy, a to z důvodu většího výhledu – „princip střílny“ – i letmého průhledu na kostel se starou zástavbou. Před objekty jsou z důvodu srovnání poměrně značně převýšeného terénu navrženy vyrovnávací zídky z pohledového betonu. Ty vymezují chodníky se schodišti na úrovni vstupních podlaží.

Napsat komentář